WRO 2024
Nacionalno Prvenstvo

VAŽNE INFORMACIJE I DATUMI

Rok za prijavu

15.05.2024.

Dan natjecanja

15.06.2024.
Sportska dvorana Samobor (A. Hebranga 26A, Samobor)


WRO PODLOGA ZA NATJECANJE

Za sudjelovanje na natjecanju potrebno je da se trener ekipe registrira na web platformi WRO Hrvatska natjecanja. Minimalna dob za prijavu je 18 godina, trener mora biti punoljetana osoba. Ako već imate kreiran račun, kliknite na gumb za prijavu..

WRO KATEGORIJE

Robomission

Dobna skupina: Početnici: 8-12 | Juniori: 11-15 | Seniori: 14-19
Broj članpva tima: 2-3 člana i mentor
Hardware: LEGO
® based
Software: osobni odabir
Maksimalna veličina robota: Max. 25 x 25 x 25 cm
Karakteristika: Napraviti i programirati robota koji savladava zadatke na podlozi.

Future Innovators

Dobna skupina: Početnici: 8-12 | Juniori: 11-15 | Seniori: 14-19
Broj članpva tima: 2-3 člana i mentor
Hardware: Slobodan izbor*
Software: osobni odabir
Maksimalna veličina: Mora stati na 2x2x2m postolje
Karakteristika: Izraditi projekt koji pomaže riješavati problem u stvarnom životu.

Robosports

Dobna skupina: 11-19
Broj članpva tima: 2-3 člana i mentor
Hardware: LEGO
® based
Software: osobni odabir
Maksimalna veličina robota: Max. 20 x 20 x 20 cm
Karakteristika: Tim složi 2 robota koja se natječu s robotima drugog tima.

Etički kodeks & Vodeća načela WRO

KONTAKT

Janko Radigovic

Email: j.radigovic@gmail.com