ROBOSPORTS KATEGORIJA

DOBNA SKUPINA

između 11 i 19 godina

CONNECTING THE WORLD 2023-01

ROBOSPORTS

ROBOSPORTS

Dobna skupina: 11-19
Broj članpva tima: 2-3 člana i mentor
Hardware: LEGO
® based
Software: osobni odabir
Maksimalna veličina robota: Max. 20 x 20 x 20 cm
Karakteristika: Tim složi 2 robota koja se natječu s robotima drugog tima.

VAŽNE INFORMACIJE I DATUMI

Rok za prijavu

03.05.2023.

Naknada za registraciju

80 EUR (uključujući: sudjelovanje, ručak, mali poklon, podlogu za natjecanje)

Dan natjecanja

03.06.2023.
Samobor

KONTAKT

Janko Radigovic

Email: j.radigovic@gmail.com