WRO2020 Hrvatska – Završnica državnog natjecanja

Kotizacija: 150 kuna po timu

Rok prijave: 06. ožujka – 20. svibnja 2020.

Putem jednog obrasca može se izvršiti prijava samo jednog tima.
Ako želite prijaviti više timova, molimo koristite odvojene obrasce.

INFORMACIJE O TRENERA
INFORMACIJE O ČLANA TIMA
PLAĆANJEKotizacija: 150 kuna po timu
Način plaćanja: na transakcijski račun - HR6723600001102334324
Svrha plaćanja: kotizacija za ekipu

Verification